Umeå Logistiken 3

Fastigheten är belägen på Godsvägen 12 i Västerslätts industriområde nordöst om centrala Umeå. I anslutning till fastigheten finns bland annat kommunens nybyggda kombiterminal NLC. Byggnaden uppfördes specifikt för hyresgästen 2015 och tilldelades under 2018 miljöcertifieringen "Very Good" av det internationella miljöcertifieringsinstitutet BREEAM. Fastigheten har en total markareal om 76 735 m2 och den uthyrbara arean uppgår till 23 005 m2. Anläggningen möjliggör att Martin & Servera kan betjäna sina kunder i norra Sverige och Finland inom 24–48 timmar. Hyresavtalet med Martin & Servera löper till och med 2031.

Byggnaden består i huvudsak av höglager uppdelat i en frysdel, en kyldel och en kolonialdel. Frysdelen har en konstant temperatur på -24 °C, medan temperaturen i den kylda delen varierar mellan 4–8 °C beroende på avdelning. Maximal lasthöjd uppgår till 11.2 meter och det finns totalt 36 lastkajer. Kontor och personalytor finns belägna på entresolplan. Byggnaden har en energieffektiv design med bland annat solceller på taket och ett helt självförsörjande uppvärmningssystem med återvinning från kylsystemet.

breeam

Hyresgäst

Martin & Servera

Webbplats

Martin & Servera
Umeå Logistiken 3
Hyresgäst
Martin & Servera
Kommun
Umeå
Adress
Godsvägen 12
Uthyrningsbar area
23 005 m²
Byggår
2015
Miljöcertifiering
BREEAM Very Good
Halmslätten Fastighets AB

Halmslätten är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar två moderna miljöcertifierade logistikfastigheter i Halmstad och Umeå.