Halmstad Vrangelsro 5:4

Fastigheten är belägen på Fraktgatan 2 i Halmstad längs med motorväg E6 mellan Malmö och Göteborg. Byggnaden uppfördes specifikt för hyresgästen 2009 och tilldelades under 2010 miljöcertifieringen "Pass" av det internationella miljöcertifieringsinstitutet BREEAM. Fastigheten har en total markareal om 172 588 m2 och den uthyrbara arean uppgår till 49 980 m2, vilket gör den till Martin & Serveras största logistikanläggning. Halmstadanläggningen fungerar som ett buffertlager åt övriga logistikanläggningar och betjänar Martin & Serveras kunder i södra Sverige. Hyresavtalet med Martin & Servera löper till och med 2033.

Byggnaden består i huvudsak av höglager uppdelat i en frysdel, en kyldel och en kolonialdel. Frysdelen har en konstant temperatur på -24 °C, medan temperaturen i den kylda delen varierar mellan 4–8 °C beroende på avdelning. Maximal lasthöjd uppgår till 10.2 meter och det finns totalt 71 lastkajer. Kontor och personalytor finns belägna på entresolplan. Byggnaden har en energieffektiv design och är till exempel helt självförsörjande på värme via återvinning från kylsystemet.

breeam

Hyresgäst

Martin & Servera

Webbplats

Martin & Servera
Halmstad Vrangelsro 5:4
Hyresgäst
Martin & Servera
Kommun
Halmstad
Adress
Fraktgatan 2
Uthyrningsbar area
49 980 m²
Byggår
2009
Miljöcertifiering
BREEAM Pass
Halmslätten Fastighets AB

Halmslätten är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar två moderna miljöcertifierade logistikfastigheter i Halmstad och Umeå.