Våra fastigheter

Halmslätten äger och förvaltar två moderna logistikfastigheter med kyl-, frys- och koloniallager som i sin helhet förhyrs av Martin & Servera.

Våra fastigheter

Halmslätten har sedan december 2018 ägt och förvaltat logistikfastigheterna Halmstad Vrangelsro 5:4 och Umeå Logistiken 3. Byggnaderna är miljöcertifierade enligt BREEAM och uppförda 2009 respektive 2015. Fastigheterna är fullt uthyrda till Axel Johnson-kontrollerade Martin & Servera som är Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist.

Byggnaderna har en mycket hög teknisk standard och är anpassade för att till fullo tillgodose hyresgästens specifika behov och utgöra ett verktyg till hyresgästen att kunna skapa värde i sin affär gentemot slutkund.

2

Antal fastigheter

59

Hyra, Mkr

72985

Uthyrningsbar area, m²

Hyresgästen

Martin & Servera är Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist som dagligen levererar livsmedel, drycker och utrustning till tusentals kunder runt om i Sverige och Finland. Bland kunderna återfinns till exempel restauranger, hotell, bageri och kommunala verksamheter så som skolrestauranger och förskolor.

Martin & Servera-koncernen bildades 2012, som ett resultat av fusionen mellan Martin Olsson och Servera R&S, och är ett svenskt familjeägt företag som ägs av Axel Johnson AB. Axel Johnson AB har arbetat med handel sedan 1873.

Hemsida: https://www.martinservera.se/


Omsättning
14,5 mdkr


Antal kunder
20 000


Omsättningstillväxt
8,5%


Antal Anställda
3 200


Leveranser per dag
6 000


Marknadsandel
40%

Fastighetsbeteckning Hyresgäst Kommun Adress Area Byggår
Halmstad Vrangelsro 5:4  Martin & Servera Halmstad Fraktgatan 2 49 980 m² 2009
Umeå Logistiken 3  Martin & Servera Umeå Godsvägen 12 23 005 m² 2015
Halmslätten Fastighets AB

Halmslätten är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar två moderna miljöcertifierade logistikfastigheter i Halmstad och Umeå.