Vår verksamhet

Halmslätten förvaltar, utvecklar och förädlar logistikfastigheter i samarbete med våra hyresgäster.

Vad vi gör

Halmslätten är en närvarande fastighetsägare med en ambition att utveckla, förädla och förvalta fastigheterna i nära samarbete och med hänsyn till hyresgästen för att långsiktigt kunna stödja denna i sin dagliga verksamhet.

Bolaget bidrar till en bättre miljö genom att enbart äga och förvalta energieffektiva och miljöcertifierade fastigheter i miljömässigt effektiva logistiklägen.

Koncernen

Halmslätten Fastighets AB (publ) utgör moderbolag i en koncern med flera dotterbolag.

Halmslätten Fastighets AB

Halmslätten är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar två moderna miljöcertifierade logistikfastigheter i Halmstad och Umeå.