Vår verksamhet

Halmslätten förvaltar, utvecklar och förädlar logistikfastigheter i samarbete med våra hyresgäster.

Koncernen

Halmslätten Fastighets AB (publ) utgör moderbolag i en koncern med flera dotterbolag.