Pressmeddelanden

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I HALMSLÄTTEN FASTIGHETS AB (PUBL) MED ANLEDNING AV AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE

Information till aktieägare i Halmslätten Fastighets AB (Publ) med anledning av automatiskt inlösenförfarande. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Halmslätten Fastighets AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05

[email protected] 

Johan Åskogh, verkställande direktör, Halmslätten Fastighets AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 81

[email protected] 

Halmslätten Fastighets AB (publ) i korthet

Halmslätten Fastighets AB (publ) har mellan den 14 december 2018 och 13 april 2022 ägt och förvaltat logistikfastigheterna Halmstad Vrangelsro 5:4 och Umeå Logistiken 3.

Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 17 januari 2019.

Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 17 januari 2019.