Pressmeddelanden

Handelsdagar för inlösenaktier

Inlösenaktierna i Halmslättens första automatiska inlösenförfarande kommer att handlas den 16 - 19 maj 2022.

Ytterligare information om det första automatiska inlösenförfarandet kommer att offentliggöras i en broschyr på hemsidan den 11 maj 2022.  Ytterligare information om det andra automatiska inlösenförfarandet kommer att offentliggöras i god tid innan inlösenförfarandet genomförs.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Halmslätten Fastighets AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05

[email protected] 

Johan Åskogh, verkställande direktör, Halmslätten Fastighets AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 81

[email protected] 

Halmslätten Fastighets AB (publ) i korthet

Halmslätten Fastighets AB (publ) har mellan den 14 december 2018 och 13 april 2022 ägt och förvaltat logistikfastigheterna Halmstad Vrangelsro 5:4 och Umeå Logistiken 3.

Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 17 januari 2019.

Halmslätten Fastighets AB

Halmslätten är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar två moderna miljöcertifierade logistikfastigheter i Halmstad och Umeå.