Pressmeddelanden

Handelsdagar för inlösenaktier

Inlösenaktierna i Halmslättens första automatiska inlösenförfarande kommer att handlas den 16 - 19 maj 2022.

Ytterligare information om det första automatiska inlösenförfarandet kommer att offentliggöras i en broschyr på hemsidan den 11 maj 2022.  Ytterligare information om det andra automatiska inlösenförfarandet kommer att offentliggöras i god tid innan inlösenförfarandet genomförs.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Halmslätten Fastighets AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05

[email protected] 

Johan Åskogh, verkställande direktör, Halmslätten Fastighets AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 81

[email protected] 

Halmslätten Fastighets AB (publ) i korthet

Halmslätten Fastighets AB (publ) har mellan den 14 december 2018 och 13 april 2022 ägt och förvaltat logistikfastigheterna Halmstad Vrangelsro 5:4 och Umeå Logistiken 3.

Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 17 januari 2019.