Pressmeddelanden

Halmslätten Fastighets AB (publ) uppdaterar finansiell kalender

Halmslätten Fastighets AB (publ) meddelar idag att styrelsen har uppdaterat den finansiella kalendern för  första kvartalet 2022.

Följande datum har beslutats för bolagets rapportering:

2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2022-03-21 Kommuniké från Årsstämma

Information

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 januari 2022. För ytterligare information besök www.Halmslatten.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Halmslätten Fastighets AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05

[email protected] 

Johan Åskogh, verkställande direktör, Halmslätten Fastighets AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 81

[email protected] 

Halmslätten Fastighets AB (publ) i korthet

Halmslätten Fastighets AB (publ) har sedan den 14 december 2018 ägt och förvaltat logistikfastigheterna Halmstad Vrangelsro 5:4 och Umeå Logistiken 3. Byggnaderna är miljöcertifierade enligt BREEAM, uppförda 2009 respektive 2015 och fullt uthyrda till Axel Johnson ägda Martin & Servera som är Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist. Byggnaderna har en hög teknisk standard och är anpassade för att till fullo tillgodose hyresgästens specifika behov och för att skapa värde i hyresgästens affär gentemot slutkund.

Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 17 januari 2019.