Pressmeddelanden

Halmslätten Fastighets AB (publ) noteras på Spotlight Stock Market den 17 januari 2019

Halmslätten Fastighets AB (publ) ("Halmslätten") har idag erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på Spotlight Stock Market med första handelsdag 17 januari 2019.

Halmslätten är ett nybildat fastighetsbolag som äger och förvaltar två moderna kyl- och frysanläggningar fullt uthyrda till Martin & Servera. Hyresavtalen generar årliga hyresintäkter om cirka 59 miljoner kronor och sträcker sig över cirka 14 år utan möjlighet för Martin & Servera att bryta kontrakten i förtid.

Martin & Servera ägs i huvudsak av familjen Ax:son Johnson och är Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist med en marknadsandel om cirka 40 procent. Martin & Servera äger inga kyl- och frysanläggningar själva utan sköter sin rikstäckande distribution genom förhyrning av fyra logistikanläggningar i Sverige, strategisk placerade i Halmstad, Norrköping, Enköping och Umeå. Halmslätten äger sedan december 2018 anläggningarna i Halmstad och Umeå.

Halmslätten avser genomföra kvartalsvisa utdelningar om 2 kronor per aktie, vilket motsvarar en årlig direktavkastning om 8 procent i relation till noteringskursen på 100 kronor.

Halmslättens VD är Johan Åskogh och bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB.

Vi är mycket nöjda med förvärvet av dessa moderna och högkvalitativa fastigheter i strategiska lägen med en så stark hyresgäst. Vi skapar därmed ett långsiktigt värde för både hyresgäst och aktieägaresäger Johan Åskogh, VD för Halmslätten.

Pareto Securities AB har varit Halmslättens rådgivare i transaktionsprocessen, kapitalanskaffningen och noteringsprocessen.

Handelsinformation: 
Första handelsdag: 17 januari 2019
Kortnamn på Spotlight Stock Market: HALMEN
Noteringskurs: 100 kr
ISIN-kod: SE0012010932
Likviditetsgarant: Pareto Securities AB

Bolagsbeskrivning kommer att publiceras på Halmslättens och Spotlight Stock Markets hemsidor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Åskogh, VD
Halmslätten Fastighets AB (publ)
+46 8 402 5381
[email protected]

2019-02-08
Regulatorisk

Aktieägarna i Halmslätten Fastighets AB (publ)

kallas härmed till extra bolagsstämma den 27 februari 2019
klockan 09.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm

2019-02-01
Regulatorisk
2019-01-17
Regulatorisk

Aktieägarna i Halmslätten Fastighets AB (publ)

kallas härmed till extra bolagsstämma den 4 februari 2019
klockan 10.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm

1
2
3
Halmslätten Fastighets AB

Halmslätten är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar två moderna miljöcertifierade logistikfastigheter i Halmstad och Umeå.