Pressmeddelanden

Halmslätten Fastighets AB (publ) Halvårsrapport januari - juni 2020

Perioden april - juni 2020

 • Hyresintäkterna uppgick till 15 304 tkr (15 328)
 • Driftnettot uppgick till 14 085 tkr (14 360), resulterande i en överskottsgrad på 92,0 procent (93,7)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 9 448 tkr (9 705)
 • Resultat efter skatt uppgick till 11 9421 tkr (28 799) motsvarande 2,7 kr per aktie (6,5)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7 217 tkr (3 896)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 128 000 tkr (1 124 000)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,6 (3,7) och belåningsgraden till 57,6 procent (57,8)
 • EPRA NAV uppgick till 109,1 kr per aktie (107,4)

Perioden januari - juni 2020

 • Hyresintäkterna uppgick till 30 959 tkr (30 647)
 • Driftnettot uppgick till  29 113 tkr (28 970), resulterande i en överskottsgrad på 94 procent (94,5)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 19 862 tkr (19 463)
 • Resultat efter skatt uppgick till 20 5201 tkr (37 789) motsvarande 4,6 kr per aktie (8,5)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2 847 tkr (-4 839)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 128 000 tkr (1 124 000)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,7 (3,7) och belåningsgraden till 57,6 procent (57,8)
 • EPRA NAV uppgick till 109,1 kr per aktie (107,4)

1Under den innevarande perioden uppgick de orealiserade värdeförändringarna till 2 000 tkr och under jämförelseperioden uppgick de till 25 000 tkr.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Halmslätten Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2020.

För mer information gällande Halmslätten Fastighets AB (publ), vänligen besök www.halmslatten.se och www.spotlightstockmarket.com 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sara Williamson, IR kontakt, Halmslätten Fastighets AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 53 94

[email protected]

Johan Åskogh, verkställande direktör, Halmslätten Fastighets AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 81

[email protected]

Halmslätten Fastighets AB (publ) i korthet

Halmslätten Fastighets AB (publ) har sedan den 14 december 2018 ägt och förvaltat logistikfastigheterna Halmstad Vrangelsro 5:4 och Umeå Logistiken 3. Byggnaderna är miljöcertifierade enligt BREEAM, uppförda 2009 respektive 2015 och fullt uthyrda till Axel Johnson-kontrollerade Martin & Servera som är Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist. Byggnaderna har en hög teknisk standard och är anpassade för att till fullo tillgodose hyresgästens specifika behov och för att skapa värde i hyresgästens affär gentemot slutkund.

Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 17 januari 2019.

2019-02-08
Regulatorisk

Aktieägarna i Halmslätten Fastighets AB (publ)

kallas härmed till extra bolagsstämma den 27 februari 2019
klockan 09.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm

2019-02-01
Regulatorisk
2019-01-17
Regulatorisk

Aktieägarna i Halmslätten Fastighets AB (publ)

kallas härmed till extra bolagsstämma den 4 februari 2019
klockan 10.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm

1
2
3
Halmslätten Fastighets AB

Halmslätten är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar två moderna miljöcertifierade logistikfastigheter i Halmstad och Umeå.