Pressmeddelanden

Halmslätten Fastighets AB har trätt i likvidation och avnoteras från Spotlight den 31 augusti 2022

Halmslätten Fastighets AB ("Halmslätten") har trätt i frivillig likvidation och advokaten Sten Gejrot har utsetts till likvidator av Bolagsverket.

Halmslätten har i samband därmed beslutat att ansöka om avnotering av Halmslättens aktier från Spotlight Stock Market ("Spotlight"). Spotlight har idag godkänt Halmslättens ansökan om avnotering. I samråd med Spotlight har sista dag för handel i Halmslättens aktie fastställts till den 31 augusti 2022.

Halmslätten förväntar sig, såsom tidigare kommunicerat, att cirka 23 kronor per aktie kan skiftas ut genom likvidationen.

2022-08-25

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Halmslätten Fastighets AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05

[email protected]

Johan Åskogh, verkställande direktör, Halmslätten Fastighets AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 81

[email protected]

Halmslätten Fastighets AB (publ) i korthet

Halmslätten Fastighets AB (publ) har mellan den 14 december 2018 och 13 april 2022 ägt och förvaltat logistikfastigheterna Halmstad Vrangelsro 5:4 och Umeå Logistiken 3.

Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB.

2023-04-25

Halmslätten Fastighets AB:s årsredovisningen för 2022 samt likvidatorns slutredovisning finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.halmslatten.se. Redovisningshandlingarna kommer att läggas fram på årsstämman den 16 maj 2023.

2023-04-13

Aktieägarna i Halmslätten Fastighets AB, org.nr 559175-1309 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 maj 2023 kl. 14.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, i Stockholm.

2022-10-18

Extra bolagsstämma i Halmslätten Fastighets AB (publ) ägde rum den 18 oktober 2022. Bolagsstämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag.

1
2
3
4
5
6