Pressmeddelanden

Halmslätten Fastighets AB - Fastighetsvärdet ökar

Halmslätten Fastighets AB (publ) ("Halmslätten") har erhållit en ny värdering av fastighetsportföljen per den 31 december 2021.

Bolaget har idag erhållit en ny marknadsvärdering av bolagets fastighetsportfölj med värderingstidpunkt den 31 december 2021. Marknadsvärdet på bolagets fastighetsportfölj uppgår enligt värderingen till 1 482 000 000 kronor (1 309 000 000 kronor per 30 juni 2021), innebärande en positiv värdeförändring om 173 000 000 kronor sedan halvårsskiftet eller cirka 39 kronor per aktie (utan avdrag för uppskjuten skatt). Värderingen har utförts av Savills Sweden AB.

"Vi är inte förvånade över den utveckling av fastighetsvärdet som har skett under det senaste året givet det stora intresse vi ser i marknaden för den typ av fastigheter som Halmslätten äger." säger bolagets vd, Johan Åskogh.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Halmslätten Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 december 2021.

För mer information gällande Halmslätten Fastighets AB (publ), vänligen besök www.halmslatten.se och www.spotlightstockmarket.com 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Halmslätten Fastighets AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05

[email protected] 

Johan Åskogh, verkställande direktör, Halmslätten Fastighets AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 81

[email protected] 

Halmslätten Fastighets AB (publ) i korthet

Halmslätten Fastighets AB (publ) har sedan den 14 december 2018 ägt och förvaltat logistikfastigheterna Halmstad Vrangelsro 5:4 och Umeå Logistiken 3. Byggnaderna är miljöcertifierade enligt BREEAM, uppförda 2009 respektive 2015 och fullt uthyrda till Axel Johnson ägda Martin & Servera som är Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist. Byggnaderna har en hög teknisk standard och är anpassade för att till fullo tillgodose hyresgästens specifika behov och för att skapa värde i hyresgästens affär gentemot slutkund.

Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 17 januari 2019.

Halmslätten Fastighets AB

Halmslätten är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar två moderna miljöcertifierade logistikfastigheter i Halmstad och Umeå.