Finansiell kalender

november 25 2020
Delårsrapport Q3
december 30 2020
Avstämningsdag utdelning
Halmslätten Fastighets AB

Halmslätten är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar två moderna miljöcertifierade logistikfastigheter i Halmstad och Umeå.