Finansiell kalender

februari 26 2020
Bokslutskommuniké 2019
mars 30 2020
Årsstämma
Halmslätten Fastighets AB

Halmslätten är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar två moderna miljöcertifierade logistikfastigheter i Halmstad och Umeå.