Finansiell kalender

augusti 28 2019
Halvårsrapport 2019
november 27 2019
Delårsrapport Q3 2019
Halmslätten Fastighets AB

Halmslätten är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar två moderna miljöcertifierade logistikfastigheter i Halmstad och Umeå.