Finansiell kalender

augusti 26 2020
Halvårsrapport
september 30 2020
Avstämningsdag utdelning
november 25 2020
Delårsrapport Q3
december 30 2020
Avstämningsdag utdelning
Halmslätten Fastighets AB

Halmslätten är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar två moderna miljöcertifierade logistikfastigheter i Halmstad och Umeå.