Finansiell kalender

november 27 2019
Delårsrapport Q3 2019
december 03 2019
Utdelningsdag
december 27 2019
Handlas utan utdelning
februari 26 2020
Bokslutskommuniké 2019
Halmslätten Fastighets AB

Halmslätten är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar två moderna miljöcertifierade logistikfastigheter i Halmstad och Umeå.