Finansiell kalender

maj 27 2020
Delårsrapport Q1 2020
juni 30 2020
Avstämningsdag utdelning
september 30 2020
Avstämningsdag utdelning
december 30 2020
Avstämningsdag utdelning
Halmslätten Fastighets AB

Halmslätten är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar två moderna miljöcertifierade logistikfastigheter i Halmstad och Umeå.