Tidigare stämmor

Årsstämma den 30 mars 2020

Aktieägarna i Halmslätten Fastighets AB (publ) kallades härmed till årsstämma den 30 mars 2020 klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

Kallelse till årsstämman

Kommuniké från årsstämma

Årsredovisning

Styrelsen förslag till vinstutdelning samt yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen

Fullmaktsformulär

Årsstämma den 23 april 2019

Årsstämman ägde rum tisdagen den 23 april 2019 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning

Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma den 27 februari 2019

Extra bolagsstämman ägde rum den 27 februari 2019 klockan 09.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Halmslätten Fastighets AB

Halmslätten är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar två moderna miljöcertifierade logistikfastigheter i Halmstad och Umeå.