Tidigare stämmor

Extra bolagsstämma den 27 februari 2019

Extra bolagsstämman ägde rum den 27 februari 2019 klockan 09.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Halmslätten Fastighets AB

Halmslätten är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar två moderna miljöcertifierade logistikfastigheter i Halmstad och Umeå.