Tidigare stämmor

Extra bolagsstämma 15 mars 2022

Aktieägarna i Halmslätten kallades till extra bolagsstämma tisdag den 15 mars 2022 klockan 10:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Anmälan / digital poströstning

Fullmaktsformulär

Styrelsens fullständiga förslag

Extra bolagsstämma 9 december 2021

Aktieägarna i Halmslätten kallades till extra bolagsstämma torsdagen den 9 december 2021 klockan 13:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmakt

Årsstämma den 31 mars 2021

Aktieägarna i Halmslätten Fastighets AB (publ) kallades till årsstämma onsdagen den 31 mars 2021 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma 

Kallelse till årsstämman

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning

Fullmaktsformulär

Årsstämma den 30 mars 2020

Aktieägarna i Halmslätten Fastighets AB (publ) kallades härmed till årsstämma den 30 mars 2020 klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

Kallelse till årsstämman

Kommuniké från årsstämma

Årsredovisning

Styrelsen förslag till vinstutdelning samt yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen

Fullmaktsformulär

Årsstämma den 23 april 2019

Årsstämman ägde rum tisdagen den 23 april 2019 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning

Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma den 27 februari 2019

Extra bolagsstämman ägde rum den 27 februari 2019 klockan 09.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma