Bolagsstämmor

Fullmaktsformulär

Årsstämma den 30 mars 2020

Aktieägarna i Halmslätten Fastighets AB (publ) kallades härmed till årsstämma den 30 mars 2020 klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

Kallelse till årsstämman

Kommuniké från årsstämma

Årsredovisning

Styrelsen förslag till vinstutdelning samt yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen

Fullmaktsformulär

Halmslätten Fastighets AB

Halmslätten är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar två moderna miljöcertifierade logistikfastigheter i Halmstad och Umeå.