Bolagsstämmor

Årsstämma 2023

Aktieägarna i Halmslätten Fastighets kallas till årsstämma tisdagen den 16 maj 2023 kl. 14.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, i Stockholm.

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär