Bolagsstämmor

Fullmaktsformulär

Årsstämma den 23 april 2019

Årsstämman ägde rum tisdagen den 23 april 2019 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning

Fullmaktsformulär

Halmslätten Fastighets AB

Halmslätten är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar två moderna miljöcertifierade logistikfastigheter i Halmstad och Umeå.