Bolagsstämmor

Årsstämma den 31 mars 2021

Aktieägarna i Halmslätten Fastighets AB (publ) kallades till årsstämma onsdagen den 31 mars 2021 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma 

Kallelse till årsstämman

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning

Fullmaktsformulär

Halmslätten Fastighets AB

Halmslätten är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar två moderna miljöcertifierade logistikfastigheter i Halmstad och Umeå.