Aktien

Halmslättens aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Första handelsdag inföll den 17 januari 2019. Bolaget har ett aktieslag och har ett registrerat aktiekapital om 4 450 000 kronor fördelat på 4 450 000 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn på Spotlight Stock Market: HALMEN

ISIN-kod: SE0012010932

Likviditetsgarant: Pareto Securities AB

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: HALMEN.NGM

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 31 december 2020

  Andel av kapital
och röster %
Invima AB 4,49
Björn & Lillemor Jakobson 4,48
Svenska Handelsbanken AB for PB  4,22
Hans Johnsen   3,60
Crafoordska stiftelsen  3,37
DigiLed Fastighets AB  3,37
Avanza Pension 2,91
Mattias Ståhlgren 2,80
Göran Näsholm  2,76
GADD & Cie S.A. 2,70
Summa tio största aktieägare 33,34
   
Övriga 66,66
Totalt 100,00
Halmslätten Fastighets AB

Halmslätten är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar två moderna miljöcertifierade logistikfastigheter i Halmstad och Umeå.