Aktien

Halmslättens aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Första handelsdag inföll den 17 januari 2019. Bolaget har ett aktieslag och har ett registrerat aktiekapital om 4 450 000 kronor fördelat på 4 450 000 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn på Spotlight Stock Market: HALMEN

ISIN-kod: SE0012010932

Likviditetsgarant: Pareto Securities AB

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: HALMEN.NGM

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 31 mars 2021

  Andel av kapital
och röster %
Björn & Lillemor Jakobson 5,04
Ingvar Vigstrand 4,49
Svenska Handelsbanken AB for PB  4,22
Hans Johnsen   3,60
DigiLed Fastighets AB 3,37
Crafoordska stiftelsen 3,37
Avanza Pension 3,28
Mattias Ståhlgren 2,84
Göran Näsholm  2,76
GADD & Cie S.A. 2,70
Summa tio största aktieägare 35,67
   
Övriga 64,33
Totalt 100,00
Halmslätten Fastighets AB

Halmslätten är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar två moderna miljöcertifierade logistikfastigheter i Halmstad och Umeå.