Styrelse och revisor

Styrelsen besitter betydande kunskaper inom företagsledning, juridik och ekonomisk styrning samt innehar en grundlig förståelse för fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning.

Stefan De Geer Styrelseordförande

Född 1956 | Antal aktier: 15 410 (eget och närståendes innehav)

Jurist med masterexamen från Uppsala Universitet och New York University

Stefan har över 35 års erfarenhet från jurist- och finansbranschen och sitter idag i styrelsen för Nilar International, PCTC Invest och Origa Care. Stefan har tidigare haft ledande positioner på E. Öhman J:or och Gernandt & Danielsson, och kommer senast från Pareto Securities där han var Head of Corporate Finance.

Tore Robertsson Styrelseledamot

Född 1945 | Antal aktier: 100 000 via Skyddsprodukter i Sverige Finans AB

Mellanstadielärare, Jönköpings Universitet och studier i nationalekonomi, sociologi och ekonomisk historia, Lunds Universitet

Tore är sedan 1992 ägare och VD för Skyddsprodukter i Sverige och sitter idag i styrelsen för Malmös kommunala bostadsbolag MKB. Han är även ägare och VD för Poolarna Clean. Tore har tidigare erfarenhet som regionchef på Reso och som fastighetsmäklare. Mellan 2002-2010 var Tore ledamot i kommunfullmäktige i Malmö.

Hans Johnsen Styrelseledamot

Född 1964 | Antal aktier: 120 000 via Farsviken AB och 40 000 privat

Hans har över 35 års erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen i roller som VD, Arbetschef och Projektchef. Han är grundare till Markarbeten i Värmland AB som såldes till PEAB 2005 och medgrundare till Segermo Entreprenad AB som såldes till norska NRC Group 2015. Hans sitter i styrelsen för ett flertaltal av sina egna bolag, bland annat Farsviken AB som äger aktier i Halmslätten.

Ian Kuylenstierna Styrelseledamot

Född 1985 | Antal aktier: Representerar familjen Kuylenstierna som via flera innehav äger totalt 56 000 aktier

Ekonom med kandidatexamen i företagsekonomi, Lunds Universitet

Ian har lång erfarenhet från banksektorn och har arbetat mer än fem år med Nordnet Banks partneraffärer. Sedan 2017 driver Ian bolaget Fingal Invest som investerar i fastigheter belägna i sydvästra Sverige. Ian har även arbetat med rekrytering på Academic Search International.

Revisor

Fredric Hävrén Revisor

Ernst & Young

Halmslätten Fastighets AB

Halmslätten är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar två moderna miljöcertifierade logistikfastigheter i Halmstad och Umeå.