Styrelse och revisor

Styrelsen besitter betydande kunskaper inom företagsledning, juridik och ekonomisk styrning samt innehar en grundlig förståelse för fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning.

Stefan De Geer Styrelseordförande

Född 1956 | Antal aktier: 15 410 (eget och närståendes innehav)

Jurist med masterexamen från Uppsala Universitet och New York University

Stefan har över 35 års erfarenhet från jurist- och finansbranschen och sitter idag i styrelsen för Nilar International, PCTC Invest och Origa Care. Stefan har tidigare haft ledande positioner på E. Öhman J:or och Gernandt & Danielsson, och kommer senast från Pareto Securities där han var Head of Corporate Finance.

Tore Robertsson Styrelseledamot

Född 1945 | Antal aktier: 100 000 via Skyddsprodukter i Sverige Finans AB

Mellanstadielärare, Jönköpings Universitet och studier i nationalekonomi, sociologi och ekonomisk historia, Lunds Universitet

Tore är sedan 1992 ägare och VD för Skyddsprodukter i Sverige och sitter idag i styrelsen för Malmös kommunala bostadsbolag MKB. Han är även ägare och VD för Poolarna Clean. Tore har tidigare erfarenhet som regionchef på Reso och som fastighetsmäklare. Mellan 2002-2010 var Tore ledamot i kommunfullmäktige i Malmö.

Hans Johnsen Styrelseledamot

Född 1964 | Antal aktier: 120 000 via Farsviken AB och 40 000 privat

Hans har över 35 års erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen i roller som VD, Arbetschef och Projektchef. Han är grundare till Markarbeten i Värmland AB som såldes till PEAB 2005 och medgrundare till Segermo Entreprenad AB som såldes till norska NRC Group 2015. Hans sitter i styrelsen för ett flertaltal av sina egna bolag, bland annat Farsviken AB som äger aktier i Halmslätten.

Ingvar Vigstrand Styrelseledamot

Född 1944 | Antal aktier: Representerar Invima AB som äger totalt 200 000 aktier

Civilekonomexamen från Lunds universitet.

Startade 1983 företaget Invima AB för tillverkning och marknadsföring av kosmetikserien Isadora och har sedan start  varit ägare och vd för företaget Invima AB. Serien marknadsfördes genom egna dotterbolag i 6 länder och via distributörer i ytterligare ca 40 länder. Kosmetikverksamheten såldes 2018.

Revisor

Fredric Hävrén Revisor

Ernst & Young

Halmslätten Fastighets AB

Halmslätten är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar två moderna miljöcertifierade logistikfastigheter i Halmstad och Umeå.