Styrelse och revisor

Styrelsen besitter betydande kunskaper inom företagsledning, juridik och ekonomisk styrning samt innehar en grundlig förståelse för fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning.

Sten Gejrot Likvidator

Advokat/Partner Advokatfirman Lindahl.

Född: 1962. Utbildning: Jur. kand.

Revisor

Fredric Hävrén Revisor

Ernst & Young