Bolagsstyrning

Bolaget förvaltas av en ledning med mångårig erfarenhet av fastighetsbranschen. VD har det huvudsakliga ansvaret för affärsutveckling, ekonomistyrning, resultatuppföljning och informationsfrågor.

Styrelsen

Styrelsen består idag av, den av bolagsverket utsedda likvidatorn, advokat Sten Gejrot

Ledning

Ledningen har många års erfarenhet av ekonomistyrning, teknisk förvaltning och projektutveckling.